ข้อควรทราบในการผ่าตัดหมอน รองกระดูกสันหลังและยึดตรึงด้วยโลหะ

โดยทั่วไปการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังจะกระทำเมื่อผู้ป่วยมีอาการหรือความ
ผิดปกติดังต่อไปนี้


1. มีอาการปวด , ชา หรืออ่อนแรงบริเวณขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง
มีอาการมากขึ้นเรื่อยๆ รักษาด้วยวิธีการรักษาโดยไม่ผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้น
ส่วนใหญ่จะแนะนำผ่าตัดเมื่อรักษามาแล้วอย่างน้อย 3-6 เดือน


2. ผู้ป่วยมีอาการปวด, ชาหรืออ่อนแรงบริเวณขาและมีอาการมากจนกลั้นอุจจาระ
ปัสสาวะไม่ได้
ซึ่งแสดงถึงมีการกดทับเส้นประสาทอย่างรุนแรงจนรบกวนการทำงานของระบบประสาท
อัตโนมัติแล้ว


3. มีอาการปวด, ชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณขาเป็นๆ หายๆ
จนรบกวนการดำรงชีวิตประจำวัน


วิธีการผ่าตัด


1. การผ่าตัดใช้วิธีดมยาสลบ ( General anesthesia )


2. ท่าผู้ป่วยนอนคว่ำบนเตียงผ่าตัด


3. แพทย์จะทำการตรวจเช็คระดับของกระดูกสันหลังส่วนที่จะผ่าตัดโดยการใช้
เอ็กซเรย์ก่อนและหลังทำการผ่าตัด


4. แผลผ่าตัดเป็นแผลแนวยาวกึ่งกลางลำตัว 5-12 เชนติเมตร


5.
แพทย์จะทำการผ่าตัดเอากระดูก,เนื้อเยื่อรอบๆกระดูกและหมอนรองกระดูกส่วนที่
แตกออกมากดทับเส้นประสาทออกและตรวจดูว่า
เส้นประสาทที่เกี่ยวข้องไม่มีอะไรกดทับแล้วจึงเย็บแผลปิด


6. แพทย์จะทำการยึดตรึงกระดูกสันหลังข้อที่เกี่ยวข้องโดยใช้โลหะที่เรียกว่า
Pedicular screw
จากนั้นจะตรวจเช็คแนวกระดูดโดยใช้เอ็กซเรย์ว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ


7. แพทย์อาจจะใช้กระดูกเทียม
หรือกระดูกของผู้ป่วยเองในการเชื่อมต่อกระดูกสันหลัง
ถ้าใช้กระดูกผู้ป่วยเอง นิยมใช้กระดูกจากกระดูกเชิงกราน
ทางด้านหลังโดยเปิดแผลผ่าตัดอีก 1 แผล ขนาด 2-3
เซนติเมตรใกล้กับแผลผ่าตัดเดิมและใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อเก็บกระดูกที่อยู่
ภายในออกมา และเย็บปิดแผลเมื่อทำผ่าตัดเสร็จสิ้น ทั้งสองแผลในคราวเดียวกัน


ทางเลือกในการรักษาโดยวิธีอื่นๆ ถ้าไม่ผ่าตัด


1. การรักษาโดยวิธีอนุรักษ์นิยม ( Conservative treatment ) เช่นการกินยา,
ฉีดยาและกายภาพบำบัด


2. การรักษาโดยวิธีการแพทย์ทางเลือก เช่นการฝังเข็ม เป็นต้น


3. การรักษาโดยวิธีฉีดยา Epidural steroid injection โดยฉีดยา Methyl
prednisolone เข้าที่ช่อง Epidural space เพื่อลดการอักเสบของเส้นประสาท


ภาวะแทรกซ้อนทั่วไปที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดหรือการดมยาสลบ


1. อาจจะเกิดภาวะเสมหะอุดกั้นหลอดลม,ภาวะปอดติดเชื้อได้
หลังการผ่าตัดอาจจะต้องมีการรักษาภาวะเหล่านี้โดย
การให้ยาปฏิชีวนะและการทำกายภาพบำบัดเพื่อระบายเสมหะ


2. อาจจะเกิด ภาวะ Deep vein thrombosis หรือ
การเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดดำ
ซึ่งมักจะเกิดที่บริเวณขาทำให้เกิดอาการปวด บวมที่ขาได้
บางรายอาจจะมีการกระจายของลิ่มเลือดเหล่านี้ไปที่ปอดได้
ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


3.
อาจเกิดภาวะหัวใจทำงานผิดปกติหรือหัวใจล้มเหลวหรือโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือ
แตกได้ เนื่องจากหัวใจทำงานหนักระหว่างการผ่าตัด
ภาวะเสี่ยงเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเช่นโรค
หัวใจ,โรคความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน,ภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงเป็นต้น
ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้อาจจะส่งผลทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


ภาวะแทรกซ้อนเฉพาะ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัด Laminectomy


1. อาจจะมีการบาดเจ็บของเส้นประสาทในระดับที่ทำการผ่าตัด
ทำให้เกิดอาการปวด,ชาหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงบริเวณขา, ข้อเท้าหรือเท้า อาการอาจจะเกิดข้างเดียวหรือ 2
ข้างก็ได้ อาการ


เหล่านี้อาจจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ แต่ก็สามารถดูแล
รักษาได้โดยการทำกายภาพบำบัดหรือผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาได้


2.
อาจจะมีการบาดเจ็บของไขสันหลังรวมทั้งอาจจะมีการฉีกขาดของเยื่อหุ้มไข
สันหลัง ทำให้เกิดมีการรั่วซึมของน้ำไขสันหลัง
ซึ่งจำเป็นต้องมีการรักษาจำเพาะต่อไปเช่นการให้ยา
หรือผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมเยื่อหุ้มไขสันหลังดังกล่าว


3. หลังผ่าตัดอาจจะยังคงมีอาการปวด,ชา หรืออ่อนแรงได้อีก
เนื่องจากมีการยุบตัวของหมอนรองกระดูกในระดับที่ผ่าตัดหรือระดับใกล้เคียง
กัน ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกคน


4. แผลผ่าตัดอาจจะมีการอักเสบติดเชื้อได้โดยมีอาการปวด,บวม,แดงร้อน
รอบบริเวณแผลผ่าตัดและอาจจะมีน้ำเหลืองหรือหนองไหลออกมาจากแผลได้
โดยอาจจะมีการรักษาต่อเนื่องต่อไป เช่น
การให้ยาปฏิชีวนะหรือการผ่าตัดซ้ำเป็นต้น


5. แผลผ่าตัดอาจจะเกิดคีลอยด์หรือแผลเป็นที่มีลักษณะนูน,บวมแดงและเจ็บได้


6. ในผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก (อ้วน)และผู้ป่วยสูบบุหรี่
อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน เรื่องแผลผ่าตัด


ติดเชื้อ,ปอดติดเชื้อ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้มากกว่าผู้ป่วยทั่วๆไป


http://www.samitivejhospitals.com/allhealth_article_detail.aspx?id=152&lid=th


Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s